· 

Encuentro asociaciones desaparecidos

El dia 27 d'octubre, dues representants de la Junta d'Inter-SOS, van assistir a la trobada convocada per el Cap de Mossos d'Esquadra Sr. Josep Lluís Trapero, a qui van agrair l'atenció als familiars per part del les agents de l'Oficina d'Atenció als Familiars, i van presentar els objectius de l'associació per a l'any 2022.

 

El día 27 de octubre, dos representantes de la Junta de Inter-SOS, asistieron al encuentro convocado por el Cap de Mossos d'Esquadra Sr. Josep Lluís Trapero, a quien agradecieron la atención recibida por parte de las agentes de la Oficina de Atención a los Familiares, y presentaron los objetivos de la asociación para el año 2022.